ค้นหาทรัพยากรห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตามที่สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี ทำหน้าที่บรรณารักษ์งานบริการห้องสมุด ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษาไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 7 ราย ดังนี้

ประกาศผลรางวัลกิจกรรม Happy Brian

ห้องสมุด มสธ. ประกาศผลกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Brain) 3 กิจกรรม คือ

  1. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย (Happy Photo)
  2. กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มโปรด (Happy Book)
  3. กิจกรรม Happy Blog

ดิจิทัลโซนปรับโฉมใหม่

ห้องสมุดได้ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการบริเวณดิจิทัลโซนให้มีศักยภาพสูงเป็น All in one PC แล้วทั้งหมด 10 เครื่อง จุดเด่นของ All in one PC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผนวกจอภาพและเคสเข้าไว้เป็นชิ้นเดียวกัน ทำให้ประหยัดพื้นที่ สบายตา และประหยัดพลังงาน

ขอเชิญมาเยี่ยมชมและทดลองสืบค้นข้อมูลกับ All in one PC ณ จุดบริการดิจิทัลโซนได้ที่ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 เรามีบรรณารักษ์คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือท่านตลอดเวลา

วันประกาศผลการประกวดกิจกรรม Happy Brain

ห้องสมุด มสธ. จะประกาศผลกิจกรรม Happy Brian 3 กิจกรรม คือ

  1. ประกวดภาพถ่ายห้องสมุด (Happy Photo)
  2. ประกวดหนังสือเล่มโปรด (Happy Book)
  3. ประกวดเขียน Blog (Happy Blog)

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 นี้ ทางเว็บไซต์ห้องสมุด พร้อมแจ้งผลทางโทรศัพท์ และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 13.30-14.30 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักบรรณสารสนเทศ

ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการHappy Brain

ด่วน!!! ห้องสมุดขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้โครงการ Happy Brain ใน 2 กิจกรรม คือ

  • ประกวดภาพถ่ายห้องสมุด (Happy Photo)
  • ประกวดหนังสือเล่มโปรด (Happy Book)

โดยขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประปวด ภายในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 นี้

การเข้าดูสถิติ (InfoStation) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS

สำนักบรรณสารสนเทศได้ปรับเปลี่ยนระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) จาก VTLS Virtua OPAC เป็น Chamo (VTLS Social OPAC) ทำให้ไม่สามารถเข้าดูสถิติจากช่องทางเดิมได้

ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ ได้เพิ่มช่องทางการเข้าดูสถิติดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดภายใต้เมนู About Library > Statistics > InfloStation ให้สามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ปริญญาตรี

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่บรรณารักษ์งานบริการห้องสมุด ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-29 สิงหาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัคร

โครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ พระองค์ทรงพยายามที่จะให้ราษฎรมีความรัก ความผูกพันในทรัพยากรธรรมชาติ โครงการด้านสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้น เช่น โครงการป่ารักน้ำ พระองค์พระราชดำเนินเข้าไปยังพื้นที่ ทรงบันทึกแนวความคิดและขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการสร้างป่ารักน้ำไว้อย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทาง ตั้งพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่ป่า คืนป่าให้แก่แผ่นดิน

Syndicate content