ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author

ต้อนรับเปิดเทอมนี้กับบริการ “ให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต”

เปิดเทอมนี้นักศึกษาและบุคลากร มสธ.จะได้พบกับบริการ “ให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต” ใช้ภายในห้องสมุด เพื่อการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล และอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร 02 504 7464-5 อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน

การรู้หนังสือ เป็นเรื่องสำคัญที่ปัจจุบันทั้งโลกให้ความสำคัญ เพราะนับเป็นกลวิธีสำคัญที่จะสร้าง คุณภาพของคนในประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยองค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่สากลแห่งการรู้หนังสือ

ห้องสมุดเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญา โดยมีหนังสือเป็นทุนทางปัญญาที่คนควรจะไขว่ขว้าให้มากที่สุด สำนักบรรณสารสนเทศได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการรู้หนังสือ โดยรวบรวมหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอ่านไว้หลากหลายรูปแบบ ที่เป็นการอ่านซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งสิ้น

สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ขอแนะนำแสตมป์ชุดพิเศษ ที่ระลึก 36 ปี มสธ.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 5 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและบริษัทไปรษณีย์ไทยได้ร่วมมือกันจัดทำ แสตมป์ชุดพิเศษ ที่ระลึก “36 ปี มสธ.สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเซียน" เป็นแสตมป์ส่วนตัวชุดพิเศษมีทั้งหมด 84 แบบ แสตมป์ชุดนี้ถือเป็นคอลเลคชั่นแสตมป์ที่มีจำนวนแบบมากที่สุดเท่าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยเคย จัดพิมพ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เหมาะสำหรับผู้รักการสะสมและมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกแก่คนพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตามที่สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี ทำหน้าที่บรรณารักษ์งานบริการห้องสมุด ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษาไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 7 ราย ดังนี้

ประกาศผลรางวัลกิจกรรม Happy Brian

ห้องสมุด มสธ. ประกาศผลกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Brain) 3 กิจกรรม คือ

  1. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย (Happy Photo)
  2. กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มโปรด (Happy Book)
  3. กิจกรรม Happy Blog

ดิจิทัลโซนปรับโฉมใหม่

ห้องสมุดได้ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการบริเวณดิจิทัลโซนให้มีศักยภาพสูงเป็น All in one PC แล้วทั้งหมด 10 เครื่อง จุดเด่นของ All in one PC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผนวกจอภาพและเคสเข้าไว้เป็นชิ้นเดียวกัน ทำให้ประหยัดพื้นที่ สบายตา และประหยัดพลังงาน

ขอเชิญมาเยี่ยมชมและทดลองสืบค้นข้อมูลกับ All in one PC ณ จุดบริการดิจิทัลโซนได้ที่ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 เรามีบรรณารักษ์คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือท่านตลอดเวลา

วันประกาศผลการประกวดกิจกรรม Happy Brain

ห้องสมุด มสธ. จะประกาศผลกิจกรรม Happy Brian 3 กิจกรรม คือ

  1. ประกวดภาพถ่ายห้องสมุด (Happy Photo)
  2. ประกวดหนังสือเล่มโปรด (Happy Book)
  3. ประกวดเขียน Blog (Happy Blog)

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 นี้ ทางเว็บไซต์ห้องสมุด พร้อมแจ้งผลทางโทรศัพท์ และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 13.30-14.30 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักบรรณสารสนเทศ

ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการHappy Brain

ด่วน!!! ห้องสมุดขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้โครงการ Happy Brain ใน 2 กิจกรรม คือ

  • ประกวดภาพถ่ายห้องสมุด (Happy Photo)
  • ประกวดหนังสือเล่มโปรด (Happy Book)

โดยขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประปวด ภายในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 นี้

Syndicate content