ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

สารานุกรมออนไลน์น่าสนใจกว่าฉบับพิมพ์อย่างไร

ห้องสมุด มสธ. จัดหาสารานุกรมออนไลน์มาให้ทดลองใช้ ในครั้งนี้ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ซึ่งให้ข้อมูลในเรื่องทั่วไป ประกอบด้วยบทความ ภาพประกอบ วีดีโอ แผนที่โลก สถิติที่สำคัญทั่วโลก และคำศัพท์ ผู้สนใจทดลองใช้ จะเห็นความแตกต่างกับฉบับพิมพ์ที่เคยใช้กันมา

ระยะเวลาการทดลองใช้:  1 ธันวาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่าน VPN เครือข่ายมหาวิทยาลัย (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดได้ที่:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 0 2504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุด มสธ. ปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ห้องสมุด มสธ. ปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 7-10 ธ.ค. 2558  ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการยืมคืน ดังนี้

  • ไม่สามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด
  • งดแจ้งกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาล่วงหน้า และทวงสื่อการศึกษาทางจดหมาย อีเมล และ SMS

ทั้งนี้ในการใช้บริการยืม คืนควรนำบัตรสมาชิกห้องสมุดมาด้วยทุกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการยืม คืน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
โทร 0 2504 7463, 0 2504 7485
อีเมล: libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558

ในปี 2558 นวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ได้แก่ ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต ของ วีรพร นิติประภา และมีนวนิยายที่ได้เข้ารอบ ดังนี้

  • ประเทศเหนือจริง ของ ปองวุฒิ
  • รักในรอยบาป ของ เงาจันทร์
  • หลงลบลืมสูญ ของ วิภาส ศรีทอง
  • หรือเป็นเราที่สูญหาย ของ จเด็จ กำจรเดช
  • พิพิธภัณฑ์เสียง ของ จิรัฎฐ์ ประเสริฐทรัพย์
  • จุติ ของ อุทิศ เหมะมูล
  • เนรเทศ ของ ภู กระดาษ
  • กาหลมหรทึก ของ ปราปต์

แสตมป์เล่าเรื่อง...ประวัติศาสตร์

แสตมป์ ถือเป็นหลักฐานการชำระค่าบริการไปรษณีย์เพื่อการสื่อสารประเภทหนึ่ง  ในอดีต มีความสำคัญมากรวมทั้งเป็นของสะสมของคนที่สนใจมากมาย ห้องสมุด มสธ. ขอนำผู้สนใจรู้จักเรื่องราวประวัติของแสตมป์ รวมทั้งหนังสือได้รวบรวมหนังสือที่น่าสนใจให้เลือกอ่าน

แสตมป์หรือตราไปรษณียากร ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2383 ต่อมาปี 2426 เริ่มมีแสตมป์ชุดแรกขึ้นในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) แสตมป์ให้ทั้งศิลปะและความรู้ บอกเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ เป็นภาพสะท้อนชีวิตของประเทศ แต่ละยุคสมัยไม่ว่าเป็นหน่วยงาน สถาบัน ระบอบการปกครอง โบราณวัตถุ วรรณกรรม จิตรกรรม ผ่านภาพหรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแสตมป์

เริ่มแล้วกับบริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษา 1/2558

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2558 สามารถใช้บริการถ่ายเอกสารตามสิทธิของนักศึกษา ในวงเงิน 1,000 บาทได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2559

นักศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ของขวัญวันเกษียณจากห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ทุกท่าน  ถึงแม้ท่านจะไม่ต้องมาทำงานในหน้าที่เดิมอีกแล้ว แต่ทุกท่านยังสมารถใช้ห้องสมุดได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือดีๆ  ส่งเสริมสุขภาพกายและใจในหมวด RA อ่านหนังสือธรรมะในหมวด BQ หรือบางท่านอาจจะต้องการทำงานฝึมือเป็นงานอดิเรก หาอ่านได้จากหมวด TT หรือบางท่านมีแผนการท่องเที่ยวไปในสถานที่สวยงามทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ หาอ่านได้จากหมวด DS

ที่สำคัญท่านยังสามารถยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดได้ด้วยวิธีการง่ายๆ  มาสมัครเป็นสมาชิกโดยนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม คืน ชั้น 1 อาคารบรรณสาร สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2504 7463

ห้องสมุด มสธ. พร้อมยินดีให้บริการค่ะ

ขยายเวลาใช้โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ

ข่าวดี!!! โปรแกรม Access English โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถใช้งานโปรแกรมจาก สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์แทปเล็ต และคอมพิวเตอร์ ได้ตลอดเวลาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ขยายเวลาการใช้งาน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

นักศึกษาและบุคลากรของ มสธ. ติดต่อขอรับ Code สำหรับลงทะเบียนการใช้งานครั้งแรกที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร 02 5047464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจากตัวเล่มสู่ Mobile

นักวิชาการหลายท่าน คงคุ้นเคยและได้ใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานที่เป็นตัวเล่มกันมาแล้ว ณ วันนี้ เทคโนโลยีก้าวไกล มุ่งประโยชน์ถึงตัวผู้ใช้เป็นสำคัญ พจนานุกรมจึงได้ปรับโฉมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เข้าถึงทาง Mobile เป็น แอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 รวมถึง แอปพลิเคชั่นอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อช่วยให้คนไทยใช้ภาษาไทยได้ง่ายและถูกต้อง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ iOS Version 7, iOS Version 8, Android และ Windows Mobile

Syndicate content