ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

ห้องสมุดสีเขียว

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องสมุด มสธ.ครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งด้วยปณิธานของการเป็นแหล่งความรู้และจะก้าวต่อไปด้วยการเป็นห้องสมุดสีเขียว เพื่อเป็นการร่วมสถาปนาห้องสมุด ขอนำเสนอหนังสือที่น่าสนใจ “ห้องสมุดสีเขียว” ตลอดจนผลงานความสำเร็จของห้องสมุด

ด่วน!!! ขยายเวลาส่งภาพถ่ายกับเลข 30 ที่เกี่ยวกับห้องสมุดหรือถ่ายภาพในห้องสมุด

ห้องสมุดมสธ.ขอเชิญชวนมิตรห้องสมุด ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มสธ. ร่วมสนุกกับกิจกรรม "ภาพถ่ายกับเลข 30 ที่เกี่ยวกับห้องสมุด/ถ่ายภาพในห้องสมุด"

วิธีส่งผลงาน (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
- โพสต์รูปภาพที่ส่งประกวดบน facebook ของตนเอง (คนละ 1 ชิ้นงาน) และตั้งค่าเป็น Public พร้อม Hashtag #30STOULIBRARY
- ส่งผลงาน (คนละ 1 ชิ้นงาน) พร้อมชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, สาขาวิชา/สำนัก มาได้ที่
email: 30stoulibrary@gmail.com
ขยายระยะเวลาส่งผลงาน
1-3 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผล
9 กุมภาพันธ์ 2559

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ชลลดา หงษ์งาม    โทร.0 2504 7473
เพ็ญพรรณ จารุสาร โทร.0 2504 7485
email: 30stoulibrary@gmail.com

ครบรอบ 30 ปี ห้องสมุด มสธ. ขอบคุณมิตรห้องสมุด

เนื่องในโอกาสทีห้องสมุด มสธ. ครบรอบ 30 ปี ห้องสมุดขอขอบคุณผู้ใช้บริการที่ให้คำแนะนำและใช้บริการห้องสมุดกันอย่างเต็มที่ นอกเหนือจากพัฒนางานบริการให้ดีขึ้นไป ห้องสมุดยังได้จัดกิจกรรมและของรางวัลมากมายแด่ท่าน

กิจกรรมที่ 1: Best Books as Gift

หนังสือดีมีให้มิตรห้องสมุด มอบหนังสือให้กับสมาชิกห้องสมุด/นักศึกษา มสธ. ที่เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์

หลักฐาน
บัตรประจำตัวประชาชน
ระยะเวลารับรางวัล
1-29 กุมภาพันธ์
มอบรางวัล
8 มีนาคม 2559

พิเศษ!!! ผู้ที่เกิดวันที่ 9 ก.พ. และมาพบกันที่ห้องสมุด ในวันที่ 9 ก.พ. ห้องสมุดมีของรางวัลใหญ่มอบให้เป็นพิเศษ


กิจกรรมที่ 2: โชคพุ่งชน คนรักห้องสมุด

มาร่วมกันใช้บริการห้องสมุดกันมากๆ นะคะ และเมื่อมาใช้บริการห้องสมุดใดๆ ท่านจะได้ลุ้นของรางวัลอีกด้วย

สิทธิลุ้นคูปอง
- บริการยืมคืน  5 รายการ/1 ใบ
- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 1 ครั้ง/1 ใบ
- บริการนำส่งเอกสาร 1 ครั้ง/1 ใบ
ของรางวัล
PowerBank, USB, กระเป๋าเป้
ระยะเวลาแจกคูปอง
1-29 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผล
3 มีนาคม 2559
มอบรางวัล
8 มีนาคม 2559

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เคาน์เตอร์บริการยืมคืน โทร. 0 2504 7463 หรือ
ภัทรภร พื้นพรหม, เพ็ญพรรณ จารุสาร โทร.0 2504 7485

30 ปี สำนักบรรณสารสนเทศ STOU Library Go Green

ห้องสมุดมสธ.ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มสธ. ร่วมสนุกกับกิจกรรมการประกวดและลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการวันเสาร์

ห้องสมุด มสธ ปิดบริการในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เพื่อขัดล้างอาคารบรรณสาร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการอื่นๆ ได้ตามปกติ ดังนี้

  • บริการคืน ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา หน้าอาคารบรรณสาร และทางไปรษณีย์
  • บริการยืม  ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเองทางออนไลน์
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แบบฟอร์มออนไลน์ และ อีเมล libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com
  • บริการค้นสื่อการศึกษา โอแพกห้องสมุด, ฐานข้อมูลออนไลน์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาปริญญาเอกอย่าลืมใช้สิทธิบริการถ่ายเอกสารภาคการศึกษา 1/2558

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2558 และยังไม่ได้ใช้สิทธิถ่ายเอกสารตามคำขอ ในวงเงิน 1,000 บาท ขณะนี้ใกล้หมดเวลาใช้สิทธิแล้ว (วันสุดท้ายภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559) ที่สำคัญสิทธิดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป ดังนั้นขอให้นักศึกษาติดต่อขอใช้บริการโดยทันทีที่ นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0 2504 7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com โดยตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2558

ห้องสมุด มสธ.ร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรภาพ โลหิตกุล และ นายไพวรินทร์ ขาวงาม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.)

เพื่อพ่อ

ในปีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558  ห้องสมุด มสธ.ขอร่วมเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยรวบรวมหนังสือ วีดิทัศน์ เพลง และภาพยนตร์ “เพื่อพ่อ"

หนังสือ

Syndicate content