ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete

ห้องสมุดมสธ.ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication& Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลบทความวารสาร และเอกสาร สำหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้น : ประกอบด้วยบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็มจากวารสารวิชาการ คำศัพท์ด้านการสื่อสาร รวมทั้งสามารถสืบค้นชีวประวัติของผู้เขียนเด่น ๆ พร้อมผลงาน

การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN) (คู่มือการใช้งาน VPN)

สอบถามรายละเอียดได้ที่: งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5
(ระยะเวลาการทดลองใช้ : วันนี้ – 12 ธันวาคม 2558)

สิทธิการใช้บริการถ่ายสำเนาเอกสาร ภาคการศึกษา 1/2557 ใกล้หมดเวลาแล้ว

นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2557 และยังไม่ได้ใช้สิทธิถ่ายเอกสารตามคำขอ ในวงเงิน 1,000 บาท ขณะนี้ใกล้หมดเวลาใช้สิทธิแล้ว (วันสุดท้ายภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) ที่สำคัญสิทธิดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป ดังนั้นขอให้นักศึกษาติดต่อขอใช้บริการโดยทันทีที่ นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 15-16 ม.ค. 58

ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 15-16 มกราคม 2558 เนื่องจากห้องสมุดจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการห้องสมุด เพือผู้ใช้เป็นสำคัญ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการอื่นๆ ได้ตามปกติ ดังนี้

สวัสดีปีใหม่ 2558

สวัสดีวันปีใหม่พา
ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม
ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า
ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี
ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์
ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์
สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

เพลง "พรปีใหม่" นับเป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงพระราชนิพนธ์ ออกบรรเลงครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม 2495 ณ ศาลาเฉลิมไทย นับเป็นสิ่งพิเศษที่สุด คือเป็นบทเพลงที่ แสดงถึงสายใยแห่งความรักและความห่วงใยของพระองค์ท่าน ที่มีต่อชาวไทยตลอดไป

ในศุภวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2558 สำนักบรรณสารสนเทศ ขอร่วมอวยพรให้ทุกท่านรื่นรมย์สมดังเพลง "พรปีใหม่" และได้รวบรวมหนังสือและวิดีทัศน์ที่น่าสนใจมาให้บริการด้วย

หนังสือ...คือ...ของขวัญอันล้ำค่า

ผลการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายเสียงประชาชน (We Voice) (วันที่ 8 - 20 พฤศจิกายน2557) เรื่อง มอบความสุขปีใหม่ ด้วยหนังสือ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า หนังสือคือของขวัญที่ถูกใจในโอกาสต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับห้องสมุด มสธ. ที่เห็นว่า หนังสือ...คือ...ของขวัญอันล้ำค่า" ทั้งนี้ห้องสมุดขอร่วมส่งความสุขในวันปีใหม่ 2558 ด้วยอยากเห็นทุกคนรักการอ่านเพิ่มขึ้น โดยห้องสมุดเองได้คัดสรรหนังสือดีทั้งที่เป็นหนังสือวิชาการและสารคดี บันเทิงคดี พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

ร่วมกันเข้าถึงหนังสือและแหล่งความรู้ได้ที่ http://library.stou.ac.th

ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 25 ธค. 57 เวลา 11.00 น.

ห้องสมุดปิดบริการวันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 57 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป เพื่อสังสรรค์งานปีใหม่ของสำนัก จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ในส่วนของการคืนหนังสือ โปรดคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา และหากต้องการใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โปรดติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ อีเมล libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com และห้องสมุดจะรีบดำเนินการให้ทันที

สุข...ที่พ่อให้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีแต่ให้ความสุข กับปวงประชา ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตามทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในด้านการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และในยามที่ประเทศประสบภาวะอุบัติภัยต่าง ๆ ในทางอ้อม ทรงสร้างโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อให้ประเทศมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ที่สำคัญทรงนำเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงมาให้คนในชาติเพื่อสร้างระบบสังคมเศรษฐกิจที่เป็นสุขอย่างแท้จริง

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักบรรณสารสนเทศขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยรวบรวมหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “สุข...ที่พ่อให้” ที่มีให้บริการในห้องสมุด

ห้องสมุดมสธ. ปิดบริการวันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557

ห้องสมุดมสธ. ปิดบริการวันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อประชุมบุคลากร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะคืนสื่อการศึกษา โปรดคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา หรือขอใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ อีเมล libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com

Syndicate content