ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

หนังสือ...คือ...ของขวัญอันล้ำค่า

ผลการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายเสียงประชาชน (We Voice) (วันที่ 8 - 20 พฤศจิกายน2557) เรื่อง มอบความสุขปีใหม่ ด้วยหนังสือ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า หนังสือคือของขวัญที่ถูกใจในโอกาสต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับห้องสมุด มสธ. ที่เห็นว่า หนังสือ...คือ...ของขวัญอันล้ำค่า" ทั้งนี้ห้องสมุดขอร่วมส่งความสุขในวันปีใหม่ 2558 ด้วยอยากเห็นทุกคนรักการอ่านเพิ่มขึ้น โดยห้องสมุดเองได้คัดสรรหนังสือดีทั้งที่เป็นหนังสือวิชาการและสารคดี บันเทิงคดี พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

ร่วมกันเข้าถึงหนังสือและแหล่งความรู้ได้ที่ http://library.stou.ac.th

ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 25 ธค. 57 เวลา 11.00 น.

ห้องสมุดปิดบริการวันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 57 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป เพื่อสังสรรค์งานปีใหม่ของสำนัก จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ในส่วนของการคืนหนังสือ โปรดคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา และหากต้องการใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โปรดติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ อีเมล libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com และห้องสมุดจะรีบดำเนินการให้ทันที

สุข...ที่พ่อให้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีแต่ให้ความสุข กับปวงประชา ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตามทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในด้านการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และในยามที่ประเทศประสบภาวะอุบัติภัยต่าง ๆ ในทางอ้อม ทรงสร้างโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อให้ประเทศมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ที่สำคัญทรงนำเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงมาให้คนในชาติเพื่อสร้างระบบสังคมเศรษฐกิจที่เป็นสุขอย่างแท้จริง

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักบรรณสารสนเทศขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยรวบรวมหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “สุข...ที่พ่อให้” ที่มีให้บริการในห้องสมุด

ห้องสมุดมสธ. ปิดบริการวันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557

ห้องสมุดมสธ. ปิดบริการวันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อประชุมบุคลากร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะคืนสื่อการศึกษา โปรดคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา หรือขอใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ อีเมล libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com

ฐานข้อมูลวิชาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการของท่าน

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 1)  ตั้งแต่ 1 พ.ย.57-31 ต.ค. 58 จำนวน  6 ฐานข้อมูล

ระบบแจ้งเตือนส่งคืนสื่อการศึกษาของห้องสมุดใช้งานได้แล้ว

ขณะนี้ระบบการแจ้งเตือนส่งคืนสื่อการศึกษาของห้องสมุดใช้งานได้แล้ว  สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้สมัคร สามารถสมัครฟรี เพื่อรับสิทธิประโยชน์มายมายจากห้องสมุด เช่น การแจ้งกำหนดวันส่งคืนสื่อการศึกษา กิจกรรมความเคลื่อนไหวในงานบริการห้องสมุด และประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรห้องสมุด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา โทร. 02-504-7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ฝนหลวง

ฝนหลวง เป็นนวัตกรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีในการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝน ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรชื่อว่า "การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน" หรือ "Weather Modification by Royal Rainmaking Technology" นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรและเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเทิดพระเกียรติถวายพระราชสมัญญาว่า "พระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ห้องสมุด มสธ. ได้รวบรวมหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับ "ฝนหลวงเพื่อปวงประชา" ที่มีให้บริการในห้องสมุด

งดบริการแจ้งเตือนส่งคืนสื่อการศึกษาทาง SMS และอีเมลชั่วคราว

เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งผลให้ผู้ใช้ไม่ได้รับบริการแจ้งเตือนส่งคืนสื่อการศึกษาผ่านทางระบบ SMS และอีเมล จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากระบบใช้งานได้ตามปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมด้วยตนเอง ได้ ที่นี่ คู่มือตรวจสอบข้อมูลการยืม

Syndicate content