Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:


Books & Serials Journal Indexing ||คู่มือการใช้||

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวีดีโอวิชาการ Academic Video Online: Premium

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลวีดีโอวิชาการ Alexander Street Press Academic Video Online

สำนักพิมพ์ Alexander Street Press เป็นผู้ผลิตฐานข้อมูลวีดีโอสตรีมมิ่งที่จัดทำโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและระบบที่ใช้สอนได้อย่างดี และมีเครื่องมือสืบค้นที่ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว Download คู่มือการใช้งาน

ระยะเวลาการทดลองใช้ : วันนี้ ถึง 31 กรกฏาคม 2558
การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดได้ที่:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5 อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

อย่าลืมใช้สิทธิบริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษา 2/2557

นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2557 และยังไม่ได้ใช้สิทธิถ่ายเอกสารตามคำขอ ในวงเงิน 1,000 บาท ขณะนี้ใกล้หมดเวลาใช้สิทธิแล้ว (วันสุดท้ายภายในวันที่ 31 กรกฎาคม) ที่สำคัญสิทธิดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป ดังนั้นขอให้นักศึกษาติดต่อขอใช้บริการโดยทันทีที่ นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ

คลังสารสนเทศดิจิทัล สำนักบรรณสารสนเทศ

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการค้นสารสนเทศดิจิทัลฉบับเต็มในคลังสารสนเทศดิจิทัล สำนักบรรณสารสนเทศ จำนวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ คลังปัญญา ตำรา มสธ. คลังสารสนเทศดิจิทัลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ คลังสารสนเทศดิจิทัลนนทบุรีท้องถิ่นของเรา และคลังสารสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ http://digitallib.stou.ac.th

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

เนื่องในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558  นับเป็นอภิมหามงคล ครบรอบวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อประเทศชาตินานัปการทั้งทางด้านการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ห้องสมุด มสธ. น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ  โดยรวบรวมหนังสือที่น่าสนใจ ดังนี้

 

มาถ่ายภาพรับปริญญาในมุมสวยๆ กันเถิด

ห้องสมุด มสธ. จัดเตรียมซุ้มแสดงความยินดีหน้าอาคารห้องสมุด และจัดมุมสวยๆ ในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  เพื่อให้บัณฑิตและผู้สนใจถ่ายภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556  ในวันซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. สำหรับบัณฑิต 5 ท่านแรกในแต่ละวัน ห้องสมุดจัดชุดของขวัญร่วมแสดงความยินดีไว้เป็นพิเศษด้วย

ตัวอย่างภาพความประทับใจของที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2555 2554 2553

หนังสือดีเด่น ประจำปี 2558

ผลการตัดสินหนังสือดีเด่นประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีรายชื่อหนังสือที่น่าสนใจโดยสรุป ดังนี้

สมเด็จพระเทพฯ...พระอัจฉริยะด้านภาษาจีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายทั้งในด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา โดยเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ พระองค์ทรงมีความรู้ด้านภาษาหลากหลายทั้งในด้าน การพูด และการเขียน

ภาษาจีน เป็นภาษาที่พระองค์ให้ความสนพระทัยเป็นอย่างมาก ทั้งจากความสนพระทัยส่วนพระองค์และจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ว่า “เรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ล้วนเป็นภาษาตะวันตก น่าจะเรียนภาษาจีน เพราะภาษาจีนเป็นภาษาตะวันออก และน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า” จึงทรงศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ตลอดจนศิลปะการเขียนตัวอักษร การวาดภาพ และด้วยความสนพระทัยในวรรณคดี กวีนิพนธ์จีน วรรณกรรมสมัยใหม่และนวนิยายร่วมสมัย จึงได้ทรง พระราชนิพนธ์แปลบทกวี และนวนิยายจีนไว้มากมาย ดังพระราชนิพนธ์แปล “หยกใส ร่ายคำ” และ “เมฆเหิน น้ำไหล” เป็นต้น ในปี 2543 กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน และในปี 2552 เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน พระองค์ทรงได้รับเลือกจากชาวจีนให้เป็น “มิตรที่ดีที่สุดในโลกของชาวจีน” โดยได้รับการโหวตทางออนไลน์จากชาวจีนทั่วประเทศ เป็นอันดับที่ 2 นับได้ว่าพระองค์ทรงมีอัจฉริยะด้านภาษาจีน

บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาปริญญาเอกภาคการศึกษา 2/2557 ใช้ได้แล้ว

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2557 สามารถใช้บริการถ่ายเอกสารตามสิทธิของนักศึกษา ในวงเงิน 1,000 บาทได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2558 หากพลาดสิทธิครั้งนี้แล้วไม่สามารถใช้ในภาคการศึกษาถัดไป

นักศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

Syndicate content