ค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)


Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556

รายละเอียดการรับสมัคร

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวรรณศิลป์

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ประกาศรายชื่อ “ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2555 สาขาวรรณศิลป์” ได้แก่

ศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 4 ท่าน ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมาย สำนักบรรณสารสนเทศได้รวบรวมผลงานของท่านที่มีให้บริการในห้องสมุดแล้ว

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คนใหม่

 

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คนใหม่ "รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย"  ที่จะเป็นกำลังสำคัญร่วมสร้างสรรค์งานให้กับ มสธ.

ประวัติโดยย่อด้านการศึกษา  ท่านจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก (Medicine) และ Postdoctoral Research Fellow ทางด้าน Medical Informatics จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย

ความชำนาญและความสนใจ

  • ทางการแพทย์ มีความชำนาญด้านสรีรวิทยาระบบประสาท เช่น ระบบประสาทสัมผัส การเรียนรู้ (Learning) และความจำ (Memory) เป็นต้น
  • ทางด้านไอที มีความชำนาญด้านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (Computer Aided Instruction - CAI), การออกแบบคำสอน (Instructional Design - ID), การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล, การตรวจสอบระบบสารสนเทศ  (IT Audit). ชำนาญการเขียนโปรแกรมภาษา C, Pascal, Delphi, Visual BASIC, ToolBook และ Flash ActionScript
  • ทางด้านบริหารจัดการ มีความชำนาญในการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning), การจัดการโครงการ (Project Management), การตรวจหาลักษณะบุคลิกภาพของทีมงาน (Personality Type Identification), การฝึกอบรมการสร้างทีมงาน (Team building)

โครงการรวมพลพรรค คนรักห้องสมุด ครั้งที่ 2 เริ่มแล้ว

ห้องสมุดขอเชิญมิตรรักห้องสมุดและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลพรรค คนรักห้องสมุด ครั้งที่ 2  เพื่อชิงรางวัลมากมาย กิจกรรมที่ขอเชิญชวน คือ  “ตอบคำถามชิงรางวัล” คำถาม 5 ข้อ ไม่ยากเลย ค้นหาคำตอบจากฐานข้อมูลที่มีให้บริการในห้องสมุด จำนวน 3 รางวัล ได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2556  ทั้งนี้หากมีผู้ตอบถูกมากกว่า 3 คน จะใช้วิธีการจับสลากตามลำดับ

คลิกคำถามกันได้เลย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ  โทร 02 5047464-5

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดสำนักบรรณสารสนเทศ

เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดสำนักบรรณสารสนเทศ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556  ห้องสมุดมีกิจกรรม "รวมพลพรรค คนรักห้องสมุด ครั้งที่ 2" ซึ่งได้ทั้งสาระและความรู้ และเป็นการขอบคุณผู้ใช้ห้องสมุด  ด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เลือกเข้าร่วมสนุกกันได้เต็มที่

  • ตอบคำถามชิงรางวัล : คำถามไม่ยากอย่างที่คิด คำตอบมีอยู่แล้วในฐานข้อมูลของห้องสมุด
  • ยืม 5 พาลุ้น : ยิ่งยืมยิ่งมีโอกาส ผู้ใช้นอกเหนือจากยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุดได้ประโยชน์แล้ว ยังมีโอกาสได้รับรางวัลอีกด้วย
  • นำส่งให้โชค : กิจกรรมนี้ จัดให้เฉพาะนักศึกษา ระดับบัณฑิต มสธ. เท่านั้น ห้องสมุดนอกจากค้นคว้าสารสนเทศตามที่นักศึกษาต้องการและจัดส่งให้นักศึกษาถึงตัวแล้ว ยังมอบโชคเพิ่มเติมให้อีกด้วย 

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม: ระหว่างวันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. โทร 02 5047464-5

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World Scientific eBooks

ห้องสมุดขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World Scientific eBooks  ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แสดงเอกสารในรูปของ PDF

ระยะเวลาการทดลองใช้ วันนี้ – 5 มีนาคม 2556

ผู้สนใจต้องการคำแนะนำการค้นโปรดติดต่อ นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5

ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 30 มกราคม 56 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ห้องสมุดปิดบริการวันพุธ ที่ 30 มกราคม 56 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อประชุมบุคลากร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะคืนสื่อการศึกษา โปรดคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา หรือขอใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

การท่องเที่ยว : ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ปัจจุบันการท่องเที่ยวกลายเป็นความต้องการพื้นฐานในชีวิต เมื่อคนเราเริ่มใช้จ่ายเงินเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอื่นนอกเหนือจากความจำเป็นพื้นฐาน การท่องเที่ยวมักจะมาเป็นอันดับต้นๆ เสมอ และเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม ASEAN การเดินทางจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น สำนักบรรณสารสนเทศ ขอแนะนำหนังสือการท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนที่น่าสนใจให้บริการในห้องสมุด

Syndicate content