ค้นหาทรัพยากรห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author

ระยะเวลาการใช้สิทธิถ่ายเอกสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ใกล้หมดแล้ว

นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2555 และไม่ได้สิทธิถ่ายเอกสารตามคำขอ ในวงเงิน 1,000 บาท ดังรายชื่อ ขณะนี้ใกล้หมดเวลาใช้สิทธิแล้ว (31 พ.ค. 2556) และสิทธิดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป ดังนั้นขอให้นักศึกษาติดต่อขอใช้บริการโดยทันทีที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร. 0 2504 7464-5 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ.

รางวัลดีๆ ทั้ง iPAD กล้องดิจิทัล iTouch ฯลฯ ท้าทายความสามารถท่านอยู่

ฐานข้อมูล ScienceDirect จัดรางวัลดีๆ มากมายทั้ง iPad 16 GB, กล้อง Casio Exilim, iTouch 8GB, Portable Mini Speakers และอื่นๆ กว่า 30 รางวัล เพียงเข้าใช้และตอบคำถามจากฐานข้อมูล จำนวน 7 ข้อ นับเป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่าลืมเข้าร่วมสนุกพร้อมลุ้นของรางวัลได้ที่ http://asia.elsevier.com/onlinequiz2013

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้– 30 เมษายน 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา โทร 02 504 7464-5

เชิญชวนถ่ายภาพมุมสวยๆ ในห้องสมุด เป็นของขวัญให้ตนเอง

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการรับปริญญาบัตร เราควรจะมีภาพสวยประทับใจไว้เป็นที่ระลึก และห้องสมุดได้จัดเตรียมให้ท่านแล้ว ท่านจะพบกับมุมสวยๆ ตั้งแต่บอร์ดแสดงความยินดีหน้าห้องสมุด และภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ที่จะเก็บภาพความทรงจำที่ดีๆ จากการบากบั่นเรียนจนสำเร็จ รวมทั้งได้รับความรู้และมีโอกาสเห็นภาพถ่ายและของใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย

อย่าลืมพบกันที่ห้องสมุด ณ อาคารบรรณสาร งานนี้ฟรีตลอด และหากท่านมาเป็น 5 คนแรกของวัน ห้องสมุดมีของที่ระลึกมอบเป็นของขวัญในวันรับปริญญาให้อีกด้วย ในวันฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554  ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 

มุม มสธ. จังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการ

สำนักบรรณสารสนเทศ ได้นำสื่อการศึกษาชุดใหม่ไปเปลี่ยนทดแทนสื่อการศึกษาชุดเก่าที่ชำรุดเนื่องจากประสบอุทกภัยเมื่อปี 2554 ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จังหวัดปทุมธานีแล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 โดยสื่อการศึกษาที่นำไปจัดให้บริการมีดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตามที่สำนักบรรณสารสนเทศ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ไปแล้ว ผลผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 3 ราย ดังนี้

 1. นางสาวอริชา เนตรวงค์
 2. นายชานนท์ ศรนารายณ์
 3. นางสาวอรวรรณ สุวรรณทนงชัย

ผู้สอบคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ในเวลาราชการ

ดาวน์โหลด: ประกาศการคัดเลือกลูกจ้าง(PDF)

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม”รวมพลพรรค คนรักห้องสมุด 2”

ห้องสมุดจัดกิจกรรมโครงการรวมพลพรรค คนรักห้องสมุด ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มีผู้โชคดีได้รับรางวัลดังนี้

กิจกรรมที่ 1 “การตอบคำถามชิงรางวัล” ได้แก่

 • อลิสา มีสมรรถ     บุคลากร งานวิเทศสัมพันธ์
 • วิศวะ ตุ้มศรีคุณ     นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • อรวรรณ ประวันนวล     นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

กิจกรรมที่ 2  “ยืม 5 พาลุ้น” ได้แก่

 • นิรมล ชมสุข     บุคลากร กองพัสดุ
 • ละม่อม ชูมะโนวัฒน์     บุคลากร สำนักพิมพ์
 • วันทนา พวงแก้ว     นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

กิจกรรมที่ 3  “นำส่งให้โชค” ได้แก่

 • เกรียงศักดิ์ ทองแสง     นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์
 • อุษา ชูภู่     นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • เตือนใจ แสร์สินธุ์     นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านห้องสมุดจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้

มสธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีพิธีมอบรางวัลสุริยศศิธร การประกวดปฏิทินประจำปี 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรางวัลชนะเลิศ ปฎิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประจำปี 2556 ชื่อปฎิทิน “120 ปี บารมีพระปกเกล้า” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวาระอันเป็นมงคลในการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Ebook Library (EBL)

ห้องสมุดขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Ebook Library (EBL) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใช้สามารถเข้าสืบค้นได้ที่  URL: http://stou.eblib.com.au คู่มือ

User Name:       user_stou
Password:         stou1234

ระยะเวลาการทดลองใช้ วันนี้ - 15 มีนาคม 2556  

ผู้สนใจต้องการคำแนะนำการค้นโปรดติดต่อ นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด  โทร. 02 504 7464-5

Syndicate content