ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556

ห้องสมุดยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ห้องสมุดได้จัดเตรียมเพื่อรองรับการเรียนของนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้

  • สื่อการศึกษา ให้บริการสื่อหลากหลายประเภท ทั้งหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • บริการห้องสมุด จัดบริการที่เอื้อต่อการใช้สื่อการศึกษาทั้งที่มาห้องสมุดด้วยตนเองและทางออนไลน์ เช่น บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืมคืน บริการระหว่างห้องสมุด บริการนำส่งเอกสาร เป็นต้น
  • คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศจากห้องสมุด สังเขปแหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา  วีดิทัศน์แนะนำบริการห้องสมุด 

ทั้งนี้สื่อการศึกษา บริการห้องสมุดต่างๆข้างต้นได้รวมอยู่ในเว็บไซต์ห้องสมุด library.stou.ac.th  แล้วพบกันในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2556

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Journal of Visualized Experiment (JoVE)

ห้องสมุดขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Journal of Visualized Experiment (JoVE) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการประเภท Peer-reviewed Journals ในรูปของวิดีโอ ครอบคลุมสาขาวิขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ 

ระยะเวลาการทดลองใช้ วันนี้ – 1 มิถุนายน 2556

ผู้สนใจต้องการคำแนะนำการค้นโปรดติดต่อ นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด  โทร. 02 504 7464-5

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ปวช.

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยห้องสมุดสาขา ฝ่ายเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2556

รายละเอียดการรับสมัคร

รีบสมัครรับข่าวสารห้องสมุด มสธ. ผ่านระบบ Library SMS ฟรี!!!

ห้องสมุดเพิ่มช่องทางให้สมาชิกรับข่าวสารห้องสมุด มสธ.ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกระบบ อาทิ การแจ้งกำหนดวันส่งคืนสื่อการศึกษา กิจกรรมข่าวสารงานบริการห้องสมุดใหม่ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครที่นี่

หากมีปัญหาการใช้บริการหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ โทร 0-2504-7464-5

ระยะเวลาการใช้สิทธิถ่ายเอกสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ใกล้หมดแล้ว

นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2555 และไม่ได้สิทธิถ่ายเอกสารตามคำขอ ในวงเงิน 1,000 บาท ดังรายชื่อ ขณะนี้ใกล้หมดเวลาใช้สิทธิแล้ว (31 พ.ค. 2556) และสิทธิดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป ดังนั้นขอให้นักศึกษาติดต่อขอใช้บริการโดยทันทีที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร. 0 2504 7464-5 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ.

รางวัลดีๆ ทั้ง iPAD กล้องดิจิทัล iTouch ฯลฯ ท้าทายความสามารถท่านอยู่

ฐานข้อมูล ScienceDirect จัดรางวัลดีๆ มากมายทั้ง iPad 16 GB, กล้อง Casio Exilim, iTouch 8GB, Portable Mini Speakers และอื่นๆ กว่า 30 รางวัล เพียงเข้าใช้และตอบคำถามจากฐานข้อมูล จำนวน 7 ข้อ นับเป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่าลืมเข้าร่วมสนุกพร้อมลุ้นของรางวัลได้ที่ http://asia.elsevier.com/onlinequiz2013

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้– 30 เมษายน 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา โทร 02 504 7464-5

เชิญชวนถ่ายภาพมุมสวยๆ ในห้องสมุด เป็นของขวัญให้ตนเอง

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการรับปริญญาบัตร เราควรจะมีภาพสวยประทับใจไว้เป็นที่ระลึก และห้องสมุดได้จัดเตรียมให้ท่านแล้ว ท่านจะพบกับมุมสวยๆ ตั้งแต่บอร์ดแสดงความยินดีหน้าห้องสมุด และภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ที่จะเก็บภาพความทรงจำที่ดีๆ จากการบากบั่นเรียนจนสำเร็จ รวมทั้งได้รับความรู้และมีโอกาสเห็นภาพถ่ายและของใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย

อย่าลืมพบกันที่ห้องสมุด ณ อาคารบรรณสาร งานนี้ฟรีตลอด และหากท่านมาเป็น 5 คนแรกของวัน ห้องสมุดมีของที่ระลึกมอบเป็นของขวัญในวันรับปริญญาให้อีกด้วย ในวันฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554  ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 

มุม มสธ. จังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการ

สำนักบรรณสารสนเทศ ได้นำสื่อการศึกษาชุดใหม่ไปเปลี่ยนทดแทนสื่อการศึกษาชุดเก่าที่ชำรุดเนื่องจากประสบอุทกภัยเมื่อปี 2554 ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จังหวัดปทุมธานีแล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 โดยสื่อการศึกษาที่นำไปจัดให้บริการมีดังนี้

Syndicate content